Henkisen ja fyysisen hyvin voinnin palvelut

SELLULIITIHOITO

beautywave.fi - SelluliittihoitoSELLULIITIHOITO

Selluliitti on ihonalaisen rasvakudoksen häiriötila, degeneratiivinen muutos. Selluliittikudos näyttää muhkuraiselta ja usein ihon väri on harmahtava. Selluliitissa rasvasolut ovat suurentuneet ja täyttävät sidekudoksen välissä olevat tilat. Rasvakudoksen turpeus ja paine haittaa niiden välissä olevien veri- ja lymfasuonien toimintaa. Aineenvaihdunta hidastuu tämän vaikutuksesta ja kudoksen ravinnon sekä hapensaanti heikkenee. Koska kudoksen aineenvaihdunta on heikkoa, kuona-aineiden poistuminen on hidasta. Selluliitista kärsivät usein myös hoikat ihmiset.

Kosmeettinen selluliitti jaetaan kolmeen vaikeusasteeseen. Ensimmäisessä asteessa selluliitti näkyy kun ihoa puristetaan. Toisessa asteessa selluliitti näkyy kun ihminen on pystyasennossa. Kolmannen asteen selluliitissa kudos on kipeä ja muhkuraisuus näkyy myös makuuasennossa.

Selluliitin hoidossa keskitytään aineenvaihdunnan vilkastuttamiseen ja sisäisten aiheuttajien minimoimiseen.

Tämä hoito keskittyy selluliittiongelmiin. Hoito alkaa nesteitä ja turvotusta poistavalla lymfaterapialla, minkä jälkeen vartalon ongelma-alueita hoidetaan naamiolla. Sen jälkeen ongelma-alueet hierotaan.

Kestää 60-80 min

FinlandRussia